Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Speech Mariëtte Hamer: flexibele werktijden voor iedereen mogelijk maken

De PvdA wil dat iedereen flexibele werktijden kan krijgen. De PvdA wil dat hierover in álle CAO’s afspraken worden gemaakt en niet zoals nu in maar 16%. Als dit niet snel gebeurt, wil de Partij van de Arbeid dit via wetgeving regelen. Dit zei ik vandaag tijdens mijn toespraak op het PvdA congres in Nijmegen. Klik op ‘lees verder’om de volledige speech te lezen.

Download de volledige speech >

Mensen met zorgtaken of andere verantwoordelijkheden worden in hun loopbaan gehinderd door rigide werktijden. Alle onderzoeken laten zien dat flexibele arbeidstijden overal mogelijk zijn. Vaak is het een kwestie van cultuur en zullen werkgevers moeten accepteren dat veel werknemers uitstekend in staat zijn er met elkaar uit te komen.

Dit vraagt om een andere focus in cao-onderhandelingen en onderhandelingen op de werkvloer, waarbij de verdeling van arbeid en zorg als een primaire arbeidsvoorwaarde wordt gezien.

Hieronder de volledige speech. (Gesproken woord geldt)

‘Partijgenoten,

We zijn onderweg, zo is het maar net.

We staan aan het begin van een prachtige dag waarin we een mooi programma vaststellen, een sterke kandidatenlijst opstellen, helaas afscheid nemen van Wouter en onze nieuwe politiek leider Job Cohen verwelkomen.

Vandaag is ook de start van een cruciale campagne, waarin we langs alle deuren zullen gaan om rozen uit te delen en ons verhaal te vertellen.

Want met een goede uitslag kunnen we verder gaan met het versterken van Nederland. Van dat Nederland waarin iedereen mee telt!

De afgelopen jaren hebben we daarvoor al een stevige basis gelegd. Wij hebben in de hitte in de keuken gestaan. En soms hebben we tegen de stroom in geroeid. Wij namen onze verantwoordelijkheid in moeilijke tijden in dat niet altijd makkelijke kabinet. En wat hebben we in die paar jaar veel bereikt:

De PvdA heeft de buurten versterkt die door vorige kabinetten waren afgeschreven. Met bewoners hebben we de leefbaarheid verbeterd. De PvdA heeft gezorgd voor meer wijkagenten en wijkverpleegkundigen. Wij hebben de overlast aangepakt. En we hebben agenten beter betaald.

De PvdA heeft het onderwijs verder versterkt. Taal en rekenen kwam weer centraal te staan. Kinderen kunnen weer stapelen om hun talent maximaal te benutten. En de leraren kregen weer meer ruimte om hun vak goed uit te oefenen. En ook hun salarissen werden terecht eindelijk verbeterd.

Bovenal hebben wij gebouwd aan een socialer Nederland. Wij zijn de arrogantie van Aart Jan de Geus en zijn VVD vrienden niet vergeten. Het waren onze wethouders die gezorgd hebben dat mensen uit de bijstand kwamen en weer aan de slag konden. Wij hebben de positie van Wajongers verbeterd, niet door hun uitkeringen te verlagen maar door ze meer kans op werk te bieden.

Partijgenoten,

het was het ons veel waard om aan het roer te staan, met Wouter Bos als kapitein, toen de crisis uitbrak. Want juist in deze grote economische crisis was het nodig om onze sociaal democratische verworvenheden te behouden. Wat waren we blij dat we het ontslagrecht overeind hadden gehouden.

Wij wilden die verworvenheden die juist zijn opgebouwd voor slechte tijden niet overboord gooien. En daar hebben we met succes keihard voor geknokt. Wij wilden niet zoals de VVD nog steeds en het CDA aanvankelijk de economie kapot bezuinigen. Want dat is niet stoer maar stom. Wij hebben gedaan wat economen altijd al riepen: eerst investeren, later terugverdienen. En dus hébben wij fors geïnvesteerd. En zie het resultaat:

Wij hebben 140.000 mensen via deeltijd WW en om- en bijscholing aan het werk gehouden. Dankzij ons heeft Nederland de laagste werkloosheid van Europa. Nog belangrijker: we hebben de laagste jeugdwerkloosheid.

Tegelijkertijd zorgen we dat we met die investeringen nieuwe scholen bouwen en Nederland groener en schoner maken, zoals in de bouw en windenergie.

En niemand hoefde bang te zijn voor zijn werkloosheidsuitkering. Wij hebben de ww overeind gehouden en we hebben daar waar het ‘t hardste nodig was extra geld uitgegeven aan armoedebestrijding.

We deden dat onder leiding van Wouter Bos. Hij liet als geen ander zien wat het is om een sterk en sociaal hart te hebben. En ik weet als geen ander hoe moeilijk het vond eerst het kabinet en toen je partijleiderschap los telaten. Wouter het is je gegund dat je een ander leven gaat leven, maar wat zullen we, wat zal ik je missen! Dank je wel voor alles wat je voor de PvdA maar vooral voor Nederland hebt gedaan.

Partijgenoten,

Deze verkiezingen gaan meer dan ooit over de toekomst van Nederland. Iedereen moet kleur bekennen.

De PvdA staat voor eerlijk delen en gelijke kansen. Wij onderscheiden ons van veel partijen. En juist in deze tijd blijkt weer eens hoe groot de verschillen met partijen als de VVD zijn.

De VVD, die de economie kapot bezuinigt waardoor mensen hun baan verliezen.

De VVD die sociale zekerheid en zorg uitkleedt, uitkeringen bevriest en de huurtoeslag fors verlaagt.

Rutte die zegt: ‘Ik kom op voor de hard werkende Nederlander’, om vervolgens die hard werkende agent of leraar in de kou te zetten: hun loon te bevriezen en hun eigen risico in de zorg te verdubbelen.

Het is altijd hetzelfde liedje bij de VVD: mensen die het al goed hebben krijgen het nog beter ten koste van de mensen die minder hebben. Rutte kiest er voor om villa’s te subsidiëren in plaats van huren te beschermen. Rutte roept: eigen verantwoordelijkheid. Rutte doet: zoek het zelf maar uit.

Het ergste van alles is misschien nog wel dat de liberalen, die ooit over grenzen heen keken, zich afwenden van de rest van de wereld. Ooit was de VVD solidair met mensen die onze vrijheid en welvaart niet kennen. Van die mensen keert de VVD zich af door in één klap ontwikkelingshulp te halveren. Mark Rutte, waar is die sociaal liberaal waar je zelf zo trots op was?

Partijgenoten,

Let ook even stilletjes op het CDA. Onder het mom van verhullende woorden als differentiatie, flexibiliteit, bureaucratie gaat gewoon keihard beleid schuil:

Zij zeggen de studiefinanciering in tact te laten maar gaat de collegegeld fors verhogen.

Zij zeggen de arbeidsmarkt te flexibiliseren om Wajongers onder het minimumloon te laten werken.

Zij zeggen de woningmarkt te differentiëren maar verhogen gewoon de huren.

Achter dat “meel in de mond”, gaat een hoop ellende schuil.

Partijgenoten,

Natuurlijk ook wij moeten het met minder geld doen. Wij kiezen voor stevige hervormingen: in de AOW, de Hypotheekrenteaftrek en het sociaal leenstelsel. Maar pas op het gaat niet alleen om hoeveel je bezuinigd maar vooral ook wat je overeind wil houden. Wij staan voor de kwaliteit van de samenleving. Het leven is zoveel méér.

Wij willen een samenleving met genoeg onderwijstijd zodat kinderen hier op de beste scholen van de wereld zitten. Wij willen een samenleving waarin er tijd is voor zorg op maat zodat ook ouderen zich verzorgd en gekend voelen. Wij willen een samenleving waarin er tijd is om buurten veilig en schoon te houden, zodat je je huis uit durft en weet wie je buren zijn.

De PvdA wil een samenleving waarin je ook tijd hebt om ook voor anderen te kunnen zorgen en meer tijd en aandacht hebt voor elkaar. Tijd, zodat je baan en de zorg voor je kinderen of anderen elkaar niet bijten maar aanvullen. Mensen met zorgtaken worden nu te vaak in hun loopbaan gehinderd door rigide werktijden.

Daarom willen wij dat in alle CAO’s afspraken worden gemaakt over flexibele werktijden, en niet zoals nu in maar 16% van de CAO’s. En als het nodig is zullen wij dit via wetgeving regelen.

Partijgenoten,

aan iedereen die door de crisis bang is om zijn baan te verliezen zeggen wij vandaag: stem PvdA want wij staan voor de rechten van werknemers of je nu vast of tijdelijke werk hebt

'Iedereen telt mee' is niet alleen een belofte aan onze kiezers. Het is vooral een opdracht aan onszelf: de opdracht om iedereen die kwetsbaar is en iedereen die pech heeft gehad in het leven, de káns te geven om het nóg een keer te proberen, en nóg een keer, net zolang totdat het wél lukt. Wij laten mensen niet los, maar pakken ze beet. Wij schrijven niemand af.

Daar staan we voor. Daar stonden we voor. Ook de afgelopen jaren. Natuurlijk met onze bewindslieden in het volle vizier. Maar ik wil hier vandaag ook aandacht voor mijn collega’s in de fractie. Ruim drie jaar lang hebben zij soms volop in het licht, soms in stilte, soms met tromgeroffel en een paar keer met een keihard “nee” het kabinet op koers gehouden.

En we hebben zelden een fractie gezien die zo loyaal is geweest aan elkaar, aan de partijtop maar vooral aan u, de leden, hun opdrachtgevers. Nooit was er iets te veel. We stonden er met elkaar in goede en in slechte tijden, trouw en dienstbaar. En ik hoop dat ik namens u daarvoor alle 32 zeer mag bedanken.

Partijgenoten,

Wij vragen op 9 juni het vertrouwen van de kiezer om stappen te zetten richting dat Nederland waarin iedereen mee doet en iedereen telt. Mensen verwachten geen wonderen van ons. Iedereen weet dat wij Nederland niet met één pennenstreek kunnen veranderen. Mensen verwachten allereerst praktische oplossingen van ons. Eerlijke oplossingen die passen bij de idealen die in de haarvaten van onze partij zitten.

Met die idealen en die oplossingen gaan wij campagne voeren. Wij willen op 9 juni weer de grootste partij van Nederland worden. Niet voor onszelf. Nee, wij willen weer de grootste partij van Nederland worden omdat wij de oprechte overtuiging hebben dat ónze weg de enige juiste is.

Wij hebben de energie en de mensen om Nederland eerlijker, sterker en socialer te maken.

Wij hebben het zelfvertrouwen en het enthousiasme dat we dat waar kunnen maken.

Dat vertrouwen maakt ons sterk.

Dat vertrouwen vragen wij op 9 juni aan de Nederlandse kiezer

Onder aanvoering van onze nieuwe leider Job Cohen, die als geen ander onze boodschap symboliseert.

Wij zeggen wij tegen Nederland: Iedereen telt mee, Stem PvdA!

En we beginnen nu pas echt.’