Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

‘Langer naar school met betere leraren’

De PvdA wil een tweedeling in het onderwijs voorkomen. Iedereen moet zijn talent kunnen benutten. De buurt waarin je woont mag niet bepalend zijn voor het onderwijs dat je krijgt. Wij accepteren niet dat kwetsbare kinderen naar zwakke scholen gaan en uitvallen. Daarom heb ik namens de fractie een plan gepresenteerd om deze kinderen te helpen.

Eén van de kernpunten uit dit plan is de verlengde schooldag. Met name kinderen in achterstandswijken krijgen vaak te weinig les. Als we ons onderwijs bij de top 5 van de wereld moeten hebben is het allereerst van belang dat kinderen inderdaad voldoende lesuren krijgen. Wij geven daarom 600 miljoen uit voor verlenging van onderwijstijd. Daarbij willen wij de uitval van kinderen in het onderwijs nog verder terugdringen. Ieder kind dat uitvalt is er één te veel. Wij investeren daarom 100 miljoen aan begeleiding van risicoleerlingen om te voorkomen dat ze vroegtijdig de school verlaten.

Kinderen moeten niet alleen langer naar school als dat nodig is. Ze moeten ook les krijgen van de beste leraren. Wij investeren als geen ander in de kwaliteit van leraren: zij moeten zich voortdurend kunnen bijscholen. Daar geven wij 350 miljoen aan uit. Zo krijgen kinderen niet alleen meer les, maar ook beter les. Een ander onderdeel van ons plan omvat de uitbreiding van de Vroeg- en Voolschoolse Educatie (VVE) tot minimaal vier dagdelen. Veel kinderen lopen al op zeer jonge leeftijd een taalachterstand op die zij de rest van hun schoolperiode met zich meeslepen. Hoe eerder je die bestrijd, hoe beter. Daarom investeren wij 250 miljoen extra in de VVE.

Tot slot willen wij kop-, voet-, en schakelklassen: daarmee willen we de overgang tussen basisschool en voortgezet onderwijs verbeteren. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de taal- en rekenvaardigheden van kinderen die met een achterstand van de basisschool dreigen te komen bijspijkeren. Hier geven we 175 miljoen aan uit. Al deze gerichte investeringen leiden tot beter onderwijs. Dat is goed voor onze kinderen en goed voor de economie. Een beter weg uit de crisis dan onderwijs is er niet. Niet voor niets blijkt uit de cijfers van het Centraal Planbureau dat de onderwijsinvesteringen van het PvdA veruit voor de grootste economische groei zorgen!

Lees ook ons verkiezingsprogramma >