Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Fellowship Sebastiaan Princen

Sebastiaan Princen

Met ingang van 1 juli 2010 is Sebastiaan Princen als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut. Hij is Universitair Hoofddocent aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

1.

Onderzoek naar politieke agendavorming

Zijn onderzoek richt zich op beleidsvormingsprocessen in de Europese Unie en andere internationale organisaties. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren ook gepubliceerd over de invloed van de EU op de Nederlandse rijksoverheid, de rol van nationale ambtenaren in Europese beleidsvorming en Europese belangengroepen.

Binnen het MI werkte hij samen met Arco Timmermans en Gerard Breeman in een onderzoeksproject over agendavorming in de EU.

2.

Valorisatie

Columns:

3.

Meer weten?