Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Fellowship Ruud Koole

Ruud Koole

Ruud Koole was hoogleraar politieke wetenschap aan de Universiteit Leiden en is sinds 1 september 2010 als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut. Na jarenlang als bestuurder actief te zijn geweest in de landelijke politiek en op de universiteit gebruikte hij het eerste jaar van zijn fellowship (2010-2011) vooral om zich verder te verdiepen in (de literatuur over) de recente ontwikkelingen in de Nederlandse politiek, in vergelijkend perspectief.

Koole is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA; eerder was hij senator van 2011 tot 2015. Hij publiceert met name over Nederlandse politiek, politieke geschiedenis en politieke partijen in vergelijkend perspectief.

Daarnaast is hij onder meer lid van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vara; hij was lid van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting en van de Staatscommissie parlementair stelsel.

Inhoud

1.

Publicaties

In 2010 publiceerde hij zijn memoires over zijn periode in de landelijke politiek: Mensenwerk. Herinneringen van een partijvoorzitter 2001-2007; in 2021 verscheen zijn boek Twee pijlers.

2.

Valorisatie

Columns

3.

Meer weten?