Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Fellowship Ruud Koole

Ruud Koole

Ruud Koole is hoogleraar politieke wetenschap aan de Universiteit Leiden en sinds 1 september 2010 als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut. Na jarenlang als bestuurder actief te zijn geweest in de landelijke politiek en op de universiteit gebruikte hij het fellowship tijdens het academisch jaar 2010-2011 vooral om zich verder te verdiepen in de (literatuur over) de recente ontwikkelingen in de Nederlandse politiek, in vergelijkend perspectief.

Sinds 2011 combineert hij zijn hoogleraarschap in Leiden met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Hij publiceert met name over Nederlandse politiek, politieke geschiedenis en politieke partijen in vergelijkend perspectief.

Daarnaast is hij onder meer director van het onderzoeksprofileringsgebied Political Legitimacy van de Leidse universiteit, lid van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen, lid van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vara. In het late najaar van 2012 was hij '(in)formateur' van het nieuwe college van B&W in zijn woonplaats Oegstgeest.

1.

Onderzoek naar politieke partijen

Daarnaast zet hij zijn onderzoek naar het functioneren van politieke partijen (geschiedenis, lidmaatschap, leiderschap, besluitvormingsprocessen, kandidaatstelling, programmaformulering, cultuur en financiën) voort in verschillende deelonderzoeken.

Onlangs publiceerde Ruud Koole zijn mémoires van zijn periode in de landelijke politiek: Mensenwerk. Herinneringen van een partijvoorzitter 2001-2007 (Amsterdam, Bert Bakker, 2010).

2.

Valorisatie

Columns

3.

Meer weten?