Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Fellowship Peter Scholten

Peter Scholten

Met ingang van 1 juli 2011 is Peter Scholten als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut. Hij is Universitair Docent Beleid & Politiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1.

Onderzoek migratie- en integratiebeleid

Zijn onderzoek en publicaties concentreren zich op migratie- en integratiebeleid, met onder meer aandacht voor de rol van agendadynamiek, wetenschappelijke kennis en de constructie van beleidsframes rond deze thema's. In 2011 ontving hij een VENI beurs voor zijn onderzoek 'Beyond National Models of Integration? Agenda dynamics and the multi-level governance of immigrant integration’; dit behelst een internationaal vergelijkend onderzoek naar de agendering en beleidsframing van integratiebeleid op lokaal, nationaal (Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië) en Europees niveau. Daarnaast coördineert Peter momenteel diverse internationale onderzoeksprojecten, onder meer in opdracht van het Europees Fonds voor de Integratie van Derdelanders en binnen het Europese Zevende Kader Programma.

Peter publiceerde in diverse internationale tijdschriften, en publiceerde recentelijk een boek over beleidsdynamiek in het Nederlandse integratiebeleid; 'Framing Immigrant Integration: Dutch Research-Policy Dialogues in Comparative Perspective.' Tevens leidt Peter een onderzoekscluster binnen het Europese onderzoeksnetwerk IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe), en is hij verbonden aan het Netherlands Institute of Government en aan de Immigration Research Group van de Council for European Studies.

Bij het Montesquieu zal Peter zich onder meer gaan richten op het verbinden van zijn onderzoek naar de multilevel governance van migratie- en integratiebeleid met het bredere onderzoeksprogramma van het Montesquieu Instituut op het terrein van Europeanisering. Tevens zal Peter aanhaken bij het onderzoek van het Montesquieu Instituut op het terrein van agendadynamiek (het Policy Agendas Project), waaraan zijn VENI onderzoek nauw gerelateerd is.

Voor meer informatie: zie http://peterscholten.net/

2.

Valorisatie

Columns

3.

Meer weten?