Frans van Nispen

Frans van Nispen tot Pannerden is universitair docent bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Zijn specialismen zijn overheidsfinanciën en de effectiviteit van beleidsinstrumenten van de overheid. Van Nispen houdt zich hier zowel op Europees als op nationaal niveau mee bezig.