Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Zomerconferentie: symposium 'Politiek, Parlement en Populisme', Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

Hoe bedreigend is het populisme? Waarom steekt het steeds weer de kop op? Hoe ontwikkelt het zich in Nederland? En wat is er in de Tweede Kamer van te merken? Dr. Paul Lucardie, onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) Rijksuniversiteit Groningen, drs. Tim Houwen, promovendus politieke filosofie Centrum voor Ethiek Radboud Universiteit Nijmegen, dr. Koen Vossen, universitair docent Nederlandse politiek aan de Universiteit Leiden en drs. Simon Otjes,  promovendus Instituut Politieke Wetenschap Universiteit Leiden, spreken over de rol van populisme in de politiek en het parlement. Gevolgd door een discussie gemodereerd door voormalig Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek.

Voor meer informatie over de Montesquieu Instituut Zomerconferentie 2011 (incl. het volledige programma), klik hier.

NB. Toegang is vrij, maar aanmelding vereist.


1.

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)

logo DNPP

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Universiteit Groningen verzamelt gegevens over Nederlandse politieke partijen. Het heeft tot doel:

  • • 
    het verzamelen en toegankelijk maken van publicaties van en over Nederlandse politieke partijen
  • • 
    het verstrekken van informatie over Nederlandse politieke partijen
  • • 
    het doen van onderzoek naar Nederlandse politieke partijen

2.

Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

In 1923 werd de Radboud Universiteit Nijmegen opgericht als Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2004 veranderde de universiteit haar naam in Radboud Universiteit Nijmegen om de samenwerking met het Radboud Universitair Medisch Centrum te benadrukken. Inmiddels biedt de RU bijna veertig bacheloropleidingen en 76 masteropleidingen aan. Deze zijn verdeeld over acht faculteiten. De universiteit telt zo'n 20.000 studenten en vijfduizend medewerkers, waarvan zo'n drieduizend personen wetenschappelijk personeel.

De universiteit is voortgekomen uit de katholieke gemeenschap, en draagt dit ook uit in haar onderzoeks- en onderwijsprogramma. Daarnaast participeert zij in vele landelijke katholieke en algemeen-christelijke verbanden.

3.

Montesquieu Instituut

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

4.

Meer over...