Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Rapport senator Kox basis voor advies over Palestijnse status bij Raad van Europa

De Political Affairs Committee van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) heeft positief geadviseerd over het voorstel om de Palestijnse Nationale Raad de status van 'Partner for Democracy' te verlenen. De assemblee zal tijdens haar plenaire vergadering in oktober een besluit nemen over deze voordracht.

De Political Affairs Committee heeft haar advies uitgebracht op basis van een rapport samengesteld onder leiding van de Nederlandse senator Tiny Kox. Hij is namens de Eerste Kamer afgevaardigd in de assemblee van de Raad van Europa.

Volgens Kox (fractievoorzitter van de SP in de senaat) zal de status van 'Partner for Democracy' als die wordt toegekend een belangrijke aansporing zijn voor de Palestijnse Autoriteit om de democratische waarden te waarborgen en de mensenrechten in de Palestijnse gebieden te eerbiedigen. "Op een moment dat de bevolking in meerdere Arabische landen uiting geeft aan haar steun voor politieke vrijheden en de democratische rechtsstaat, is het van groot belang dat de Palestijnse autoriteiten morele steun ondervinden bij de ontwikkeling van politieke en bestuurlijke instituties in hun gebied.", zo verklaarde Tiny Kox in een toelichting op zijn rapport.

De Political Affairs Committee heeft een ontwerp-resolutie opgesteld waarin de Palestijnse Nationale Raad wordt opgeroepen om de ontwikkeling van democratische instituties in de Palestijnse gebieden te bevorderen en te consolideren, evenals het functioneren van een onafhankelijke rechterlijke macht en de bestrijding van corruptie. In de ontwerp-resolutie wordt de Palestijnse Nationale Raad eveneens verzocht om in de verschillende gebieden vrije verkiezingen te organiseren voor het presidentschap en het nationale parlement.