Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

College 3 - Politieke verhoudingen en de totstandkoming van een vreemdelingenwet

De totstandkoming van een wet verloopt volgens formele procedures, maar is tevens het resultaat van onderhandelingen tussen partijen in het parlement. Bij wetten over gevoelige onderwerpen komt politieke overeenstemming moeizaam tot stand. Hoe is dit gegaan bij de tot standkoming van de Vreemdelingenwet 2000? Job Cohen was als staatssecretaris verantwoordelijk voor de indiening van deze wet.

1.

Politieke verhoudingen en de totstandkoming van een vreemdelingenwet

Woensdag 16 november 2011

Dit college werd verzorgd door Dr. Job Cohen. Hij was onder andere hoogleraar en rector magnificus aan de Universiteit Maastricht, staatsecretaris van Justitie van augustus 1998 tot januari 2001, lid van de Eerste Kamer, burgemeester van Amsterdam. Hij is momenteel fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.

2.

Video-opname

Van dit college zijn geen video-opname beschikbaar.