Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

College 6 - De rol van de VN: United Nations High Commissioner for Refugees

Gastlezing door Dr. Peter van Krieken

Sinds 1951 heeft de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen als taak het behartigen van belangen van vluchtelingen. Naast het verzorgen van de opvang van vluchtelingen, met name in de derde wereld, speelt de UNHCR ook een rol bij het monitoren van het vluchtelingenbeleid van alle landen in de wereld. Met name daar waar landen het Verdrag van Genève van 1951 hebben geratificeerd. Dit houdt in dat de UNHCR ook in Europa mee spreekt over het vluchtelingenbeleid. De rol van de UNHCR zal in dit college nader worden toegelicht.

1.

De rol van de Verenigde Naties: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Woensdag 7 december 2011

Dit college werd gegeven door Dr. Peter van Krieken, die jarenlang in allerlei landen voor de UNHCR heeft gewerkt en directeur is geweest van de Stichting Vluchteling.

2.

Video-opname

Van dit college is geen video-opname beschikbaar.