Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Fellowship Markus Haverland

Markus Haverland

Sinds 1 september 2011 is Markus Haverland als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut. Hij is hoogleraar Politicologie aan het departement Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1.

Onderzoek naar Europese beleidsprocessen

Zijn onderzoek richt zich op Europese beleidsprocessen, de gevolgen van Europese integratie en beleid op de lidstaten, landen-vergelijkend beleidsonderzoek en methodische vraagstukken betreffende verklarende gevalstudies.

Aan het MI verricht hij onderzoek naar de gevolgen van de toenemende politisering van de EU voor de verschillende fases van Europese beleidsprocessen (agenda vorming, venue choice, de rol van belangengroepen, nationale standpuntbepaling, onderhandeling en besluitvorming en beleidsuitvoering en naleving).

2.

Valorisatie

Columns

3.

Meer weten?