Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

GAST | Staatloze Romakinderen, Amsterdam

deBALIE in Amsterdam
© Kevin Bergenhenegouwen

GRATIS TOEGANG

Documentairemaker Bob Entrop presenteert op 12 december in de Balie zijn nieuwste film ‘Stateloos maakt radeloos’, over de gevolgen van staatloosheid onder Roma in Nederland.

Elk kind heeft het recht om een nationaliteit te verwerven. Toch leven er in Europa duizenden Romakinderen zonder nationaliteit, zij zijn staatloos. Nederland zet zich, net als de rest van Europa, niet hard genoeg in voor een betere bescherming van deze groep. Dat zeggen de Raad van Europa en andere Europese instanties.

Defence for Children heeft een juridisch onderzoek verricht naar mogelijke oplossingen voor de staatloosheid onder Romakinderen. Na afloop van de première is er een debat met deskundigen en Kamerleden om tot een strategie te komen die Romakinderen aan een nationaliteit moet helpen.

PROGRAMMA:

  • Opening door dagvoorzitter Katrien de Klein, een van de initiatiefnemers van de campagne ‘26.000 gezichten’
  • Interview met drs. Michelle Mila van Burik van Roma Stichting Triana
  • Première documentaire ‘Stateloos maakt Radeloos’
  • Na de première zullen Samir en Robine de speciale ‘Roma-rap’, die ook in de film voorkomt, ten gehore brengen
  • Interview met documentairemaker Bob Entrop en hoofdpersonen uit de documentaire
  • Presentatie voorlopige onderzoeksresultaten en aanbevelingen uit rapport ‘Met de rug tegen de muur- Staatloze Romakinderen hebben recht op een nationaliteit’ (Defence for Children)
  • Paneldebat met Kamerleden en professor Peter Rodrigues, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit van Leiden over de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport
  • Afsluiting

De toegang is gratis.

Aanmelden via: info@defenceforchildren.nl of 071 - 5160980.

Met dank aan:

Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Democratie en Media, Kerk in Actie, Stichting Steunfonds Pro Juventute en de Gemeente Utrecht.


Inhoud

1.

De Balie

Deze organisatie organiseert debatten, seminars, theater- en filmvoorstellingen met betrekking tot culturele, sociale en politieke vraagstukken in Amsterdam. Door middel van deze activiteiten worden vele interessegebieden bestudeerd en bediscussieerd, zoals technologie, kunst, economie, de veranderende bevolkingssamenstelling, Europa etc. De Balie is open voor een breed publiek en voor alle soorten media.

De Balie is gevestigd in het voormalige gerechtshof aan het Leidseplein in Amsterdam, en is in 1982 opgericht. Voormalig PvdA-politicus Felix Rottenberg is mede-oprichter van de organisatie.

2.

Meer over...