Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politieke partijen op zoek naar hun rol, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

Op 16 maart vond er een debat plaats over politieke partijen en de zoektocht naar hun rol.

Het gaat niet goed met de politieke partijen. Ze hebben geen trouwe aanhang meer, de traditionele middenpartijen staan historisch laag in de peilingen, en het regent klachten: ‘partijorganisaties niet democratisch genoeg’, ‘teveel van hetzelfde’, ‘macht gaat voor inhoud’.

ProDemos, perscentrum Nieuwspoort en het Montesquieu Instituut organiseerden een themadebat over de zoektocht van de politieke partijen naar hun rol.

Wat kunnen de partijen doen om dit op te lossen, hoe moeten ze zich opstellen? Heeft het zin als ze zich opnieuw gaan bezinnen op hun koers? Moet het kiesstelsel aangepast worden? Of moet het hele systeem van politieke partijen op de schop? Wat is er precies aan de hand en waar moeten we naartoe?

Sprekers waren Mei Li Vos (ex-Tweede Kamerlid PvdA, voormalig vakbondsleider en columniste. In 2011 verscheen haar boek ‘Politiek voor de leek. Een insideverslag van een outsider’) en Leonard Geluk (ex-wethouder in Rotterdam en lid van het Strategisch Beraad van het CDA). Zij gingen met elkaar in debat onder leiding van Kars Veling (directeur van ProDemos en ex-politicus) en Roos Wouters (politicoloog, publicist en debatleider).

Klik hier voor de verslaglegging van het debat.


1.

Montesquieu Instituut

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

2.

Internationaal perscentrum Nieuwspoort

Internationaal perscentrum Nieuwspoort vormt een ontmoetingsplek voor parlementaire pers, politici, voorlichters en lobbyisten en is een begrip in politiek Den Haag. Bij Nieuwspoort staat het vrije woord hoog in het vaandel. Nieuwspoort is dan ook bij uitstek een debatcentrum waar politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers de degens kruisen. Nieuwspoort is gevestigd bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Dankzij haar unieke positie, letterlijk in het centrum van de politieke macht, is Nieuwspoort betrokken bij vele initiatieven. Zo werkte Nieuwspoort mee aan de totstandkoming van ProDemos, voorheen Huis voor democratie en Rechtsstaat. In samenwerking met Haagsch College worden er regelmatig colleges en events georganiseerd. Nieuwspoort is ook actief voor Internationale Stad van de Vrede, waarbij het perscentrum onder andere intensief samenwerkt met de gemeente Den Haag. Daarnaast organiseert Nieuwspoort jaarlijks de Kees Lunshoflezing, waarmee Nieuwspoort een bijdrage wil leveren aan een open debatcultuur over de verhouding tussen politiek en journalistiek.

3.

ProDemos

ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. Dat gebeurt door overdracht van kennis over de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en over de werking van de democratie in al haar aspecten. Dit moet burgers uiteindelijk in staat stellen om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen.

ProDemos organiseert debatten, tentoonstellingen, rondleidingen en simulaties voor zowel jongeren als volwassenen. ProDemos is een niet-partijgebonden organisatie. Het kantoor en het bezoekerscentrum zijn gehuisvest aan de Hofweg 1 in Den Haag.

4.

Meer over...