Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. P.J. (Pieter) Duisenberg

foto Drs. P.J. (Pieter) Duisenberg
vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit het bedrijfsleven afkomstig VVD-Tweede Kamerlid, dat zich vooral inzette voor beter toezicht op overheidsuitgaven. Was financieel bestuurder van Eneco en werkte daarvoor onder meer bij Shell en McKinsey. Hield zich als Kamerlid vooral bezig met hoger onderwijs en lerarenbeleid en was tevens voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Zoon van oud-minister en oud-bankpresident Wim Duisenberg. Verliet niet lang na de verkiezingen van 2017 de Kamer om voorzitter te worden van de VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).

VVD
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer, spreker MI-activiteit

1.

Voornamen (roepnaam)

Pieter Jacob (Pieter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Washington (VS), 2 juni 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • directeur financiën, energiebedrijf "ENECO", van 15 juni 2009 tot september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 7 september 2017
 • voorzitter VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), vanaf 1 oktober 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Advies Stichting Sailing Kids, vanaf januari 2017
 • voorzitter Raad van Toezicht NSOB (Nederlands School voor Openbaar Bestuur), vanaf februari 2018

vorige (2/8)
 • lid Raad van Advies Stichting Sponsorloop, van 2014 tot januari 2016
 • formateur collegevorming gemeente Rotterdam, van 19 april 2018 tot 4 juni 2018 (met Paul Rosenmöller)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 2014 tot 7 september 2017

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling "Stichting Bevordering Motorbootvaren", vanaf mei 2013
 • ambassadeur Stichting Vrienden van Coöperatief Eigenwijzer, vanaf oktober 2014

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • In 2013 initiatiefnemer van het instellen van een audit-commissie (een lid van de regeringsfractie, een van de oppositie) binnen de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs. Stelde hiervoor samen met Paul van Meenen (D66) een 'handreiking' op.
 • Op zijn initiatief werden in 2016 twee schoolklassen uit het voortgezet onderwijs uitgenodigd om commentaar te geven op de jaarrekening van het ministerie van Onderwijs

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Hij heeft zowel de Nederlandse als Amerikaanse nationaliteit

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.