Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber

foto Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber
vergrootglas
bron: Tweede Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Carla Dik-Faber (1971) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van de CU. Zij was lid van Provinciale Staten van Utrecht en raadslid in Veenendaal. Eerder was zij freelance kunsthistorica. Mevrouw Dik is woordvoerster landbouw, natuur, milieu en klimaat, wonen en ruimtelijke ordening, cultuur, (verpleeg)zorg en medische ethiek.

ChristenUnie
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Roelofje Klazina (Carla)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Voorburg, 6 mei 1971

3.

Partij/stroming

partij(en)
ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid gemeenteraad van Veenendaal, van 23 april 2003 tot 16 maart 2010
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 15 maart 2007 tot 20 september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 20 september 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Advies Stichting Tienermoederfonds, vanaf 24 april 2017

vorige (2/4)
 • redacteur "Kind en Kunst", opvoedingsblad "Aan de hand"
 • lid begeleidingscommissie Belvédère-project 'Historische moestuinen'

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Promotie Veenendaal, vanaf 1 juli 2012
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Zikna, vanaf 1 juni 2018

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Werd in 2017 medeverdediger van een initiatiefwetsvoorstel over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen (Klimaatwet). Het wetsvoorstel was in 2016 door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend, en werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie, en in 2018 ook door VVD en CDA. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (34.534)
 • Bracht in 2018 de initiatiefnota 'Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij' uit (35.068)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Werd in 2018 door 'Natuurmonumenten' uitgeroepen tot groenste politicus van 2017 (samen met Gerben-Jan Gerbrandy)

verkiezingen
 • Was in 2009 kandidaat voor het Europees Parlement op de lijst van ChristenUnie en SGP

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.