Grafiek

1207 grafiek groot.png

In de grafiek is duidelijk te zien dat het aantal klachten dat is ingediend bij de Raad van de Journalistiek de afgelopen 25 jaar flink gestegen is. Laten het eind van de jaren tachtig nog een lichte daling zien, in jaren negentig neemt het aantal klachten toe van 23 in 1991 tot 84 in 1999. De daarop volgende jaren is een schommelende lijn waar te nemen. In 2006 bereikt het aantal klachten een hoogtepunt, maar liefst 93 klachten worden ingediend. In de afgelopen jaren lijkt het aantal ingediende klachten weer te verminderen.

Het aantal gegrond verklaarde klachten is in verhouding kleiner geworden. In 1987 werd 37 procent (13 van de 35) van de klachten gegrond verklaard, in 2006 was dat percentage teruggelopen naar 32 procent. Het afgelopen jaar was dat zelfs 'maar' 22 procent (17 van de 78 ingediende klachten werd gegrond verklaard). Hoewel het klagen de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen is dit dus niet terug te zien in de oordelen van de Raad.  

De voor de grafiek gebruikte gegevens zijn afkomstig uit jaarverslagen van de Raad van de Journalistiek. Deze Raad is een onafhankelijke instantie, waar men terecht kan met klachten over journalistieke activiteiten. De Raad beoordeelt naar aanleiding van een klacht over een journalistieke uiting of gedraging of de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is. Bij de beoordeling van klachten bieden standpunten van algemene strekking, geformuleerd in eerdere oordelen van de Raad en in ambtshalve uitspraken, houvast. De Leidraad van de Raad voor de Journalistiek beoogt bij te dragen aan de transparantie en de overzichtelijkheid van de oordeelsvorming door de Raad ten behoeve van de journalistiek en het publiek.