Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Afscheidscollege prof.dr. J.Th.J. (Joop) van den Berg, Maastricht

Sint-Servaasbasiliek in Maastricht
wikipedia/Michielverbeek

Op 27 september houdt prof.dr. J.Th.J. van den Berg zijn afscheidscollege in Maastricht. De titel van die rede is 'De dominee en de tweede apostel Paulus'.


1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.