Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Afscheidscollege prof.dr. J.Th.J. (Joop) van den Berg, Maastricht

Maastricht
© Kevin Bergenhenegouwen / PDC

Op 27 september houdt prof.dr. J.Th.J. van den Berg zijn afscheidscollege in Maastricht. De titel van die rede is 'De dominee en de tweede apostel Paulus'.


1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.