Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Staatsbezoek en ontvangst van de Italiaanse President Napolitano, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

  • 1. 
    Staatsbezoek en ontvangst van de Italiaanse President Napolitano

De Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer ontvangen op woensdag 24 oktober 2012 van 09.40 tot 10.55 uur de President van Italië, de heer Giorgio Napolitano.

De Voorzitters nodigen de leden van de vaste commissies voor Europese Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van beide Kamers van harte uit om de ontvangst bij te wonen en deel te nemen aan een gedachtewisseling. De ontvangst vindt plaats in de Eerste Kamer.

Aanmelding voor deze activiteit via Parlis met de knop "Inschrijving" op het tabblad "Deelnemers" van deze Parlisactiviteit of via e-mail: cie.eu@tweedekamer.nl


1.

Gesprek Tweede Kamercommissie

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...