Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Interparlementaire conferentie over privacy

Dinsdag 9 en woensdag 10 oktober 2012 is een interparlementaire conferentie over privacy en bescherming van persoonsgegevens in Brussel. Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) neemt namens de Tweede Kamer deel aan deze conferentie.

Conferentie

De conferentie wordt georganiseerd door het Europees Parlement. Gedurende 2 dagen wordt gesproken over de herziening van de Europese regels op het gebied van privacy. Deze regels zullen de Nederlandse wetgeving vergaand beïnvloeden. Kamerlid Sharon Gesthuizen zit in de commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.