Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Fellowship Joop van den Berg

Per 1 november 2012 is Joop van de Berg als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut.

Joop van den Berg - 002

Prof.dr. Joop van den Berg is mede-oprichter van het Montesquieu Instituut en tot juli 2012 was hij tevens voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van Advies daarvan. In verband met zijn emeritaat als hoogleraar in Maastricht heeft hij dit voorzitterschap neergelegd. Hetzelfde heeft hij gedaan met zijn lidmaatschap van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) in Nijmegen, een van de partners in het MI. Hij blijft echter verbonden als adviseur van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) in Den Haag, een tweede partner in het MI.

Inhoud

1.

Fellow van het MI

Zijn verbondenheid als fellow van het MI krijgt vorm door zijn (voortgezette) deelname aan de organisatie van de openbare debatten die het MI organiseert in samenwerking met het dagblad Trouw, zijn vaste column (samen met Dr. B.H. van den Braak) voor de websites 'Parlement en Politiek' en het MI, door zijn wetenschappelijke werk, vooreerst bestaande in de voltooiing van het boek 'De eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796 - 1946', geschreven tezamen met de in 2011 overleden oud-staatsraad, mr. J.J. Vis.

2.

Valorisatie

Columns

Lees ook de columns van prof.Dr. Joop van den Berg op www.parlement.com

De Hofvijver

3.

Meer weten?