Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Fellowship Paul Lucardie

Paul Lucardie

Dr. Paul Lucardie was van 1 januari 2013 tot 1 juli 2020 fellow van het Montesquieu Instituut

Dr. Paul Lucardie was tot zijn pensionering op 1 september 2011 onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) in Groningen, een van de partners in het MI. Ook na september 2011 blijft hij als vrijwilliger aan het DNPP verbonden.

1.

Onderzoek naar alternatieve vormen van democratie

Zijn positie in het MI heeft een wat perifeer karakter, zowel geografisch (Groningen) als inhoudelijk. Hij houdt zich vooral bezig met populisme en alternatieve vormen van democratie, waarover hij begin 2013 een boek hoopt te voltooien (werktitel: Democratic Extremism in Theory and Practice). Voor het DNPP verzamelt hij gegevens over randpartijen, d.w.z. partijen die wel deelnemen aan verkiezingen maar geen zetels in het parlement hebben weten te winnen. '

2.

Meer weten?