Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Masterclass: Policy Laboratory - Determining a 'fair' contribution to the European Union, Den Haag

MI logo

What are the main challenges in negotiating a policy solution to a controversial issue? Invited experts and practitioners of Dutch and European organizations will share their experiences with the Masterclass participants, who will assume the role of real stakeholders acting as policy entrepreneurs in a policy laboratory.

In his simulated work environment, according to their role they will design feasible policy responses to a complex topic that involves political, economic and social elements: how can the Netherlands achieve a 'fair' contribution to the EU?

Speaker

Lecture by a lobbyist / Public affairs:

  • Jelmer Alberts, Manager EU Liaison Office at ING Insurance & Investment Mangement

This is the sixth lecture of 'Masterclass 2013: Policy Laboratory - Determining a 'fair' contribution to the European Union'.


Inhoud

1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.

2.

Meer over...