Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Diploma ceremony of the Masterclass 2013 in the Dutch Senate, Den Haag

MI logo

What are the main challenges in negotiating a policy solution to a controversial issue? Invited experts and practitioners of Dutch and European organizations will share their experiences with the Masterclass participants, who will assume the role of real stakeholders acting as policy entrepreneurs in a policy laboratory.

In this simulated work environment, according to their role they will design feasible policy responses to a complex topic that involves political, economic and social elements: how can the Netherlands achieve a 'fair' contribution to the EU?

Students who complete the masterclass successfully receive a diploma issued by the board of the Montesquieu Institute.

The diploma ceremony will take place in the Dutch Senate (Eerste Kamer)


Inhoud

1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.

2.

Meer over...