Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Monnet lecture 'Fixing Europe one (quick) step at a time', Maastricht

MI logo
datum 28 februari 2013 18:30
plaats Maastricht
locatie Minderbroedersberg 4-6 Toon locatie
zaal Aula
organisatie Montesquieu Instituut (MI), Montesquieu Instituut Maastricht, Maastricht Centre of European Governance

Concerns over excessive sovereign debt, which once seemed a challenge confined to economic policy-making in member states such as Greece, have gradually evolved into an existential crisis for the EU as a political, economic and social project. Today, fundamental questions are being raised about the future of the Union which are giving rise to an increasingly vivid controversy regarding the direction of integration: At the polar ends are proponents of a tighter, more integrated Union and those envisioning a ...looser, more intergovernmental configuration.

Speakers

Mr Robert De Groot, Director General for European Cooperation at the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, will give a lecture about the social, political and economic forces affecting the responses to the Eurozone crisis. Mr De Groot will discuss recent developments in EU crisis management as well as the discernible structures it is shaping for a post-crisis Union.

The lecture will be introduced by Prof Michael Shackleton, Special Chair in European Institutions at Maastricht University.

Admission

Free admission, no pre-booking required.

More information

For more information, see facebook

or contact Ana Mingo Jaramillo at a.mingojaramillo@student.maastrichtuniversity.nl


1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.