Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Debat Werkgelegenheid en Europa, Den Haag

Logo Europese Commissie

In 2012 stond actief ouder worden en solidariteit tussen generaties centraal in de Europese Unie, terwijl in 2013 het Europese Jaar van de Burger in de belangstelling staat. Europa kampt met een vergrijzende bevolking, ook in Nederland. Dat terwijl het werkende deel van de bevolking zal afnemen. Veel jongeren zitten werkloos thuis in Europa en oudere werknemers komen na ontslag vaak niet meer aan een baan. De Europese Commissie raadde Nederland in 2012 aan deze problematiek aan te pakken. Maar hoe tracht anno 2013 de Europese Unie als geheel dit probleem aan te pakken?

Tijdens het Europese Jaar van de Burger wil de Europese Commissie overal in Europa een dialoog aangaan met het publiek, ook met het Nederlandse publiek. Daartoe organiseert gedurende de komende maanden de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland een aantal debatten op verschillende locaties in Nederland.

1.

Publieksdebat

Op 7 maart 2013 organiseert het Montesquieu Instituut samen met de Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland, een discussie in de bibliotheek van Den Haag. Inloop vanaf 16:00 uur. Het panel bestaat uit ondermeer:

Zij gaan eerst met elkaar en daarna graag met u in debat na een korte inleiding van Paulien Bongers.

Denk mee, stel vragen, kom met ideeën en debatteer mee.


2.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie