Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Congres 'De onafhankelijke rechter in tijden van bureaucratisering en bezuiniging', Maastricht

hamer in rechtbank
Buitenhof
datum 4 oktober 2013 13:30 - 17:00
plaats Maastricht
zaal Rechtbank Maastricht
organisatie Montesquieu Instituut (MI), Montesquieu Instituut Maastricht

Forum Romanum zal ook dit jaar weer een congres organiseren. Dit jaar in samenwerking met het Montesquieu Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Thema is de toenemende druk vanuit financiële en bureaucratische kaders op de rechtbanken en de individuele rechters.


Inhoud

1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.

2.

Meer over...