Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Boekpresentatie 'Verloren Consensus', Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

Binnen het kader van het Montesquieu Instituut hebben het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen en het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen jarenlang onderzoek gedaan naar de geschiedschrijving van het debat over de Europese integratie in de Nederlandse politiek sinds de Tweede Wereldoorlog.

Op donderdag 27 juni zullen oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas en SP-kamerlid Harry van Bommel de eerste exemplaren van het boek Verloren Consensus: Europa in het Nederlands parlementair-politieke debat, 1945-2012 in ontvangst nemen en met elkaar in debat te gaan over het verleden, heden en toekomst van Nederland in Europa.

Dit alles onder leiding van dagvoorzitter Jan Schinkelshoek.

Inhoud

1.

Praktische informatie

Datum: donderdag 27 juni 2013, 14.30 uur

Locatie: Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag

2.

Aanmelden

Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via boekpresentatie@montesquieu-instituut.nl.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.


3.

Meer over...