Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prof. dr. AW Heringa co-dean China School of Law

woensdag 2 januari 2013, 11:31

DEN HAAG (PDC) - Per 1 januari 2013 is prof. dr . Aalt Willem Heringa benoemd als European co-dean van de China EU School of Law (CESL) te Beijing. CESL is een sedert 2007 door de EU betaald project van een consortium van Europese rechtenfaculteiten en enkele Chinese partners. Met CESL worden master opleidingen gegeven aan Chinese en internationale studenten; wordt onderzoek gefinancierd en opgezet, en worden trainingen verzorgd voor juridische beroepsgroepen in China.

CESL wordt geleid door een bestuur bestaande uit de partners en door twee decanen: één vanuit de Chinese partners en één vanuit de Europese partners. Per 1 januari 2013 waren beide plaatsen vacant. Gelet op het grote belang van de spoedige invulling vanbeide plaatsen, vooral ook met het oog op een verlenging van de subsidie en de uitbouw van het project, zijn er twee nieuwe co-deans aangesteld. Naast Prof dr Liu Fei, dus ook Aalt Willem Heringa.

Met deze benoeming wordt de grote inbreng van de Maastrichtse Rechtenfaculteit in dit gezamenlijke EU-China project onderstreept. Regelmatig doceren Maastrichtse docenten in het master programma in Beijing en doen zij onderzoeksprojecten in Beijing en met Chinese partners. Het grote belang voor de EU van dit project wordt ook onderstreept doordat het op recente China EU toppen onderwerp van gesprek is geweest.

Aalt Willem Heringa is hoogleraar (vergelijkend) staatsrecht aan de UM; hij was van 2003-2011 decaan van de rechten faculteit en sinds het begin betrokken bij de opbouw van CESL.