Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Communicatiecollege over de politiek van de aandacht, Den Haag

Arco Timmermans
datum 28 januari 2014 15:00 - 17:45
plaats Den Haag
zaal Campus Den Haag
organisatie Logeion

Logeion nodigt ook in 2014 verschillende prominente vakgenoten uit om een college te verzorgen over een actueel vakinhoudelijk onderwerp. Prof. dr. Arco Timmermans geeft op dinsdag 28 januari 2014 op de campus van de Universiteit Leiden in Den Haag een college over de politiek van de aandacht en het begrijpen van de dynamiek op de politieke agenda.

1.

Aandacht voor problemen

Waarom besteden politici, ambtenaren en de media ineens veel aandacht aan een maatschappelijk probleem en verliezen ze daarbij andere onderwerpen snel uit het oog? Waarom lukt het een partij, belangenorganisatie of adviesorgaan de ene keer wel volop aandacht te krijgen voor een kwestie en een andere keer niet? Bij de aandacht voor problemen is het vaak hollen of stilstaan. Soms volgen wisselingen in de aandacht en beleidsveranderingen elkaar in snel tempo op, dan weer lijken visies of institutionele obstakels alle verandering in de weg te staan.

Dit college gaat over de politiek van de aandacht. Hoe kunnen we de dynamiek op de politieke agenda begrijpen? Over een lange periode is er een golfbeweging waarin problemen uit de voor het publiek onzichtbare sfeer van de ‘low politics’ opstijgen naar ‘high politics’, waarin symboliek en drama breed worden uitgemeten en een gevoel van urgentie ontstaat. Zolang onderwerpen 'low key' blijven is er ruimte om veel onderwerpen tegelijk te behandelen, maar bij dramatisering neemt de concurrentie om de aandacht toe: het ene thema verdringt het andere naar de achtergrond en politici houden spoedberaad.

Bijzonder hoogleraar Arco Timmermans beschrijft tijdens het Communicatiecollege de op- en neergang van issues op de politieke agenda vanuit een wetenschappelijk perspectief. Centraal daarbij staan het verloop van de aandacht, de manier waarop een onderwerp van toon verandert en hoe ‘venues’ voor spelers, waaronder communicatieprofessionals, in het proces van belangenbehartiging en het stellen van politieke prioriteiten kansen bieden of juist obstakels.

Kortom: Een bijzonder college met een bijzondere hoogleraar. Schrijf je snel in!

2.

Aanmelden

http://www.logeion.nl/bijeenkomst/46/public-affairs/register


3.

Meer over...

4.

Meer informatie