Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Achtergrond: wat betekent het vormen van een eigen fractie

vrijdag 21 maart 2014, 15:26

DEN HAAG (PDC) - De vorming van een nieuwe fractie in de Tweede Kamer heeft enkele gevolgen, die zijn vastgelegd in het reglement van orde. Fracties krijgen naar evenredigheid een financiële tegemoetkoming op basis van het  aantal leden. De oorspronkelijke fractie verliest dus een deel van de toelage.

Dit principe is ook van toepassing bij de spreektijden. De nieuwe fractie krijgt spreektijd en de oorspronkelijke fractie (kan) spreektijd kwijtraken. Het vertrek van leden uit een fractie kan bovendien gevolgen hebben voor de volgorde van spreken bij bijvoorbeeld de algemene beschouwingen. Daarbij geldt als volgorde de grootte van fracties (eerst de grootste oppositiefractie en daarna om en om regeringsfractie- en oppositiefractie).

Op basis van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer krijgen fractievoorzitters een extra toelage, die mede bepaald wordt door het aantal leden van de fractie. Fractievoorzitters van fracties ontstaan door afsplitsing maken geen deel uit van de Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.