Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: Versimpeling van het belastingstelsel

Ons belastingstelsel is onoverzichtelijk en ingewikkeld. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën presenteerde daarom onlangs de plannen voor belastinghervormingen in de Tweede Kamer.

Maar wat betekent het voor de kloof tussen arm en rijk als ons belastingstelsel versimpeld wordt? Moeten de zwakste schouders dan relatief zwaardere lasten dragen? En kan het belastingstelsel eigenlijk wel simpeler?

Het Politiek Café van donderdag 16 oktober ging over de voorgenomen belastinghervormingen van de regering, de mogelijke gevolgen en alternatieve voorstellen. Met onder andere Henk Nijboer, Tweede Kamerlid en woordvoerder financiën voor de PvdA, Peter Kavelaars, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en lid van de commissie Dijkhuizen die de hervorming van het belastingstelsel heeft onderzocht, Henk Vording, hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden en een expert in de economische aspecten van belastingheffing.

1.

Foto-impressie

Versimpeling van het belastingstelsel
Versimpeling van het belastingstelsel
Versimpeling van het belastingstelsel
Versimpeling van het belastingstelsel