Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: Is provincie overbodige bestuurslaag?

Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden nemen steeds meer taken van de provincies over, zoals veiligheid, (jeugd)zorg en sociale diensten. Onderwerpen die van oudsher door de provincie werden opgelost als milieu en duurzaamheid worden bovendien steeds vaker landelijk opgepakt.

Op dinsdag 10 maart 2015 werd er in Studio Dudok in een informele setting gesproken met inspirerende sprekers uit de politiek, wetenschap en de journalistiek. We trapten af met Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes (VVD), en Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) over de noodzaak van de provincies.

1.

Foto-impressie

Is provincie overbodige bestuurslaag?
Is provincie overbodige bestuurslaag?
Is provincie overbodige bestuurslaag?
Is provincie overbodige bestuurslaag?

2.

Wat is de ideale bestuurslaag?

Op lokaal niveau willen burgers juist meer invloed in bijvoorbeeld dorps- of wijkraden en stimuleert de overheid de doe-democratie. Het wordt bestuurlijk wat druk als er onder het niveau van de gemeente een dorps- of wijkraad komt en er boven de provincie nog een regiobestuur wordt ingesteld. Hoeveel bestuurslagen zijn er nodig en wat is ideaal? Remkes stelde dat de provincies uitstekend hun eigen taken aan kunnen. Bij decentralisatie is het dan wel belangrijk dat het Rijk de taken echt moet loslaten.

3.

Achtergrondinformatie

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, perscentrum Nieuwspoort en ProDemos.