Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café over vrouwen in de politiek

Waarom heeft Nederland nog geen vrouwelijke premier gehad? Waarom staan vrouwen vaak op de 2e plaats op verkiezingslijsten, maar worden ze vrijwel nooit fractieleider? Waarom zijn vrouwen zo sterk ondervertegenwoordigd in de lokale politiek?

De sprekers vergeleken de situatie in Nederland met die andere landen en bespraken redenen waarom in Nederland weinig plaats lijkt te zijn voor vrouwen in de politiek.

Op dinsdag 9 juni 2015 gingen Ruth Peetoom (partijvoorzitter CDA) en Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hierover in gesprek onder leiding van moderatoren Lien Riesthuis (ProDemos) en Joost de Vries (De Groene Amsterdammer). In de Rubriek De Haagse Zeepkist las Barbara Visser (Tweede Kamerlid VVD) een column voor.

Inhoud

1.

Foto-impressie

Vrouwen in de politiek
Vrouwen in de politiek
Vrouwen in de politiek
Vrouwen in de politiek

2.

Achtergrondinformatie

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, perscentrum Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.