Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Luisteren naar Europa — Europese Commissie opent reeks burgerdialogen 2015 in Riga

Riga, 08 januari 2015

De Europese Commissie begint vandaag een nieuwe reeks burgerdialogen. Deze bieden mensen in heel Europa de gelegenheid om direct met leden van de Commissie in debat te gaan. De Europese Commissie streeft hiermee naar betere communicatie met de burgers. Voorzitter Juncker drong er in september 2014 in de taakomschrijvingen voor alle commissarissen op aan dat zij politiek actief moeten zijn in de lidstaten en met de burgers in dialoog moeten gaan.

De Letten, Esten en Litouwers zijn uitgenodigd voor het eerste debat, dat in Riga wordt gehouden met de eerste vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans, vicevoorzitter Valdis Dombrovskis en commissaris Corina Crețu. De commissarissen spreken over onderwerpen die belangrijk zijn voor Europa en het Baltisch gebied, zoals werkgelegenheid, economische groei, het nieuwe investeringsplan van de EU, fiscale verantwoordelijkheid, structurele hervormingen en sociale dialoog.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: “De Europese Unie is meer dan alleen ‘Brussel’. Alle commissarissen moeten daarom intensiever communiceren met de mensen in de lidstaten. We kunnen ons werk beter doen als we luisteren naar wat de mensen te vertellen hebben over hoe Europa hen kan helpen. Mijn collega’s en ik kijken uit naar een reeks levendige, open debatten met de Europese burgers.”

Iedereen kan het debat bijwonen door zich vooraf in te schrijven op www.eiropasnakotne.lv. Tijdens het debat kunnen ook online vragen worden gesteld en opmerkingen worden geplaatst op de website http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_nl.htm

Opmerkingen kunnen ook worden geplaatst op Twitter met de hashtag #EUdialogues.

Gespreksleider is Edijs Bošs, journalist en presentator bij het TV3-nieuws. De voertaal is Lets. Er wordt getolkt in het Engels, Ests, Litouws, Zweeds, Deens, Fins, Frans en Duits.

Plaats: Grote Zaal van het gebouw van het Lets Genootschap in Riga

Aanvang 15:45 uur plaatselijke tijd (14:45 uur Midden-Europese tijd), afsluiting 17:15 uur (16:15 uur Midden-Europese tijd).

Achtergrond: de burgerdialogen zijn gebaseerd op de openbare debatten waarbij lokale politici luisteren naar en in discussie gaan met de burgers over beleid en maatregelen waarover beslist moet worden. De Europese Commissie heeft in 2012-2014 51 burgerdialogen georganiseerd in alle lidstaten. Het volledige verslag is te vinden op:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/dialogue_en.pdf

IP/15/3044

 

Contactpersoon voor de pers

Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Voor het publiek:

Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail