Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Commissie trekt 73 voorstellen in, waaronder 'afvalpakket'

maandag 9 maart 2015, 16:14

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft 73 in behandeling zijnde voorstellen definitief ingetrokken. Ze hoopt zo de administratieve rompslomp te verminderen en een gunstiger investeringsklimaat te creëren voor het midden- en kleinbedrijf. 

Volgens critici sneuvelen nu de wetsvoorstellen die Europa groener konden maken. Eén maatregel, het zogenoemde 'afvalpakket', bevatte regelingen die waren gericht op de bescherming van het milieu. Zo moest in 2030 minimaal zeventig procent van het afval worden gerecycled en dertig procent minder voedsel worden verspild. Met het pakket kon de EU zich ontwikkelen in de richting van een 'circulaire economie' waarin afval aan de basis staat voor een nieuw product. 

De Europese Commissie belooft wel in samenspraak met andere EU-instellingen 'meer ambitieuze en veelomvattende voorstellen' doen. 

De volledige lijst met geschrapte voorstellen was al in december 2014 aangekondigd. Volgens de Commissie-Juncker hebben Europese burgers bij de laatste verkiezingen een duidelijk signaal afgegeven. Brussel moet met minder én betere regelgeving komen om de groeiende euroscepsis tegen te gaan. 

Het intrekken van de 73 wetsvoorstellen is onderdeel van het werkprogramma van de nieuwe aanpak. De Commissie komt dit jaar slechts met 23 nieuwe initiatieven en wil zich daarbij vooral richten op grote thema's. Daarnaast probeert zij de regeldruk voor de lidstaten en het bedrijfsleven te verminderen. 

Bron: Europese Commissie

1.

Relevante EU dossiers