Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Koenders overlegt in Barcelona over band met EU-buurlanden

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) overlegt maandag in Barcelona over de herziening van het zogeheten Europese nabuurschapsbeleid. Op de bijeenkomst wordt besproken hoe de Europese Unie de komende jaren wil samenwerken met de zuidelijke buurlanden, zoals Tunesië, Marokko en Egypte.

‘Nu er sprake is van toenemende instabiliteit rond Europa, moeten we de samenwerking met onze buurlanden anders vormgeven’, stelt Koenders voorafgaand aan de conferentie. ‘De huidige samenwerking biedt onvoldoende antwoord op de problemen die zich rondom Europa afspelen, zoals gewapende conflicten, migratiedruk en terrorismedreiging.’ Volgens Koenders zijn er veel gedeelde zorgen. ‘Het geweld van ISIS, bijvoorbeeld. Maar ook de enorme vluchtelingenstromen en het radicaliseren van jongeren raken de EU én onze buurlanden. Voor hen is deze problematiek dagelijkse realiteit.’

Op de bijeenkomst, waar ministers van de EU-lidstaten en de zuidelijke partnerlanden aanwezig zijn, wordt besproken hoe deze uitdagingen gezamenlijk het hoofd geboden kunnen worden. ‘We bespreken wat onze buurlanden nodig hebben en wat de EU kan bieden om de positieve veranderingen in die landen te steunen. Het is tenslotte in ons beider belang dat we samen toewerken naar een stabiele en welvarende omgeving.’

Koenders ontmoet op de bijeenkomst ook een aantal van zijn collega-ministers. Hij is recent meermalen op bezoek geweest in de regio.