Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Debat: De staat van de Europese economie, Den Haag

MI logo

Het beleid om tekorten en schulden via bezuinigingen terug te brengen en het vergroten van het concurrentievermogen - vertaald in het Europees Semester - komt steeds meer onder vuur te liggen. Landen als Frankrijk en Italië worden ontzien en krijgen meer tijd om de financiën op orde te stellen.

Hoe kijken Nederlandse experts en politici uit liberale en sociaaldemocratische kringen aan tegen deze discussie? Welke kant moet het op? En wat betekent dat voor Nederland in Europa? Neemt het Zuiden het van het Noorden over?

Harald Benink (hoogleraar Tilburg School of Economics and Management), Rens van Tilburg (columnist Volkskrant), Maarten Berg (economie, Universiteit Leiden), Paul Tang (lid Europees Parlement PvdA) en een vertegenwoordiger van de VVD gaan in debat over de staat van de Europese economie en de aanpak van de eurocrisis.

Programma

  • Inleiding: De aanpak van de eurocrisis op een tweesprong.

Door Harald Benink

  • Panelgesprek: Linksom of rechtsom uit de crisis?

Rens van Tilburg neemt het op tegen Maarten Berg.

  • Panelgesprek: De politiek aan zet.

Vertegenwoordiger van de VVD (volgt nog) in gesprek met Paul Tang.

  • Drankje na afloop

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via apilon@wbs.nl.


Inhoud

1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.

2.

Meer over...