Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: Klimaat en duurzaamheid in de politiek

Vergeleken met andere landen loopt Nederland hopeloos achter op het gebied van duurzaamheid. We bungelen onderaan de lijst van Europese lidstaten omdat we de Europese doelstelling van 12% duurzame energie niet haalden met onze luttele 4,5% in 2013. Zweden, Letland, Finland en Oostenrijk haalden een aandeel van meer dan 33%. In Amerika legt president Obama momenteel de CO2-uitstoot aan banden. In Nederland komen burgers zelf met initiatieven, omdat ze vinden dat de overheid het op zijn beloop laat.

Waarom loopt Nederland zo achter op klimaatgebied? Is het waar dat de regering te weinig doet? Heeft het milieubeleid zo’n lage prioriteit? Wat kunnen we leren van andere landen? Hoe kan het anders?

Je kon hier op 13 oktober over meepraten met o.a. Maas Goote (directeur van International Union for Conservation of Nature in Nederland) en Marijke Vos (Eerste Kamerlid GroenLinks en milieukundige). Het Politiek Café trapte af met een klimaatquiz. In de rubriek De Haagse Zeepkist las Kamerlid Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) een column voor.

Inhoud

1.

Foto-impressie

Klimaat en duurzaamheid in de politiek
Klimaat en duurzaamheid in de politiek
Klimaat en duurzaamheid in de politiek
Klimaat en duurzaamheid in de politiek
Klimaat en duurzaamheid in de politiek
Klimaat en duurzaamheid in de politiek

2.

Achtergrondinformatie

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en het Filmhuis Den Haag.