Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café over de BV Nederland: hoe blijven we innovatief?

Een slimme couveuse die op schoot kan. Een weg van zonnepanelen. Zorgrobots en een ‘CO2-vanger’. Allemaal Nederlandse uitvindingen!

Innovatie en nieuwe technologieën zijn essentieel voor een groeiende economie. Nederland staat inmiddels weer in de top vijf van meest concurrerende economieën volgens The Global Competitiveness Report 2015-2016 van het World Economic Forum. Maar twee jaar lang stonden we daar, tot ongenoegen van de overheid, niet in.

Hoe moet de Nederlandse economie innoveren om koploper te blijven in de huidige wereldeconomie? Hoe innovatief is het Nederlandse bedrijfsleven eigenlijk? En hoe kan de overheid innovatie stimuleren?

Je kon hier op 10 november over meepraten met o.a. Hans Wijers (de meest invloedrijke man van Nederland volgens de top 200 van de Volkskrant) en Hans de Boer (voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en nummer 16 in de top 200).

Inhoud

1.

Foto-impressie

Politiek Café over de BV Nederland: hoe blijven we innovatief?
Politiek Café over de BV Nederland: hoe blijven we innovatief?

2.

Achtergrondinformatie

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.