Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Commissie stelt voor 6,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor voormalige werknemers van autofabrikant Ford in België

De Europese Commissie heeft voorgesteld aan België 6,2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) beschikbaar te stellen om 4 500 voormalige werknemers van Ford — en elf leveranciers en downstreamproducenten — te helpen een nieuwe baan te vinden.

Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei hierover het volgende: "De laatste jaren is de productie van motorvoertuigen in Europa aanzienlijk gedaald en de automobielindustrie ondergaat momenteel structurele veranderingen naar aanleiding van de globalisering." Zij voegde hier nog aan toe: "Dit voorstel om meer dan zes miljoen euro uit het EFG beschikbaar te stellen zou 4 500 ontslagen werknemers helpen zich voor te bereiden op een nieuwe baan en deze moeilijke overgangsfase door te komen."

België heeft steun uit het EFG aangevraagd naar aanleiding van de definitieve sluiting van de Ford-fabriek in Genk en de 5 111 ontslagen bij Ford en elf leveranciers en downstreamproducenten die daarop volgden. Die ontslagen zijn het gevolg van een aanzienlijke daling van het marktaandeel van de EU-automobielindustrie gedurende de laatste tien jaar. Deze aanvraag betreft de ontslagen bij de fabriek in 2014. Een eerdere aanvraag met betrekking tot de sluiting van Ford Genk betrof de eerste golf van ontslagen in 2013.

De door het EFG medegefinancierde maatregelen zouden 4 500 ontslagen werknemers helpen een nieuwe baan te vinden door middel van individuele begeleiding bij het zoeken naar een baan en algemene informatieverstrekking (met inbegrip van actieve beroepsgerichte begeleiding, jobbeurzen, sociale-interventieadviseurs, competentie-bewustzijn in het kader van loopbaangerichte coaching enz.) en uiteenlopende opleidingen en aanwervingsbonussen.

De totale geraamde kosten van het pakket maatregelen bedragen 10,4 miljoen euro, waarvan het EFG 6,2 miljoen euro voor zijn rekening zou nemen. Het voorstel wordt nu ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad van ministers van de EU voorgelegd.

Achtergrond

De aanvraag is gebaseerd op het feit dat het aandeel van de EU in de wereldmarkt van personenauto's de jongste jaren is gekrompen, terwijl de algemene trend van de sector stijgend is. Het marktaandeel van de EU is van 32,2 % in 2007 gedaald tot 23,2 % in 2012, wat een daling van 28,2 % betekent.

Door de economische en financiële crisis is de situatie van de Europese automobielindustrie, die ook wordt belemmerd door invoerbeperkingen van derde landen (nieuwe vereisten voor invoervergunningen, bijv. in Argentinië en Brazilië, en stijgende invoerrechten, bijv. in Rusland), nog verslechterd.

De Belgische automobielindustrie heeft zwaar geleden onder deze ontwikkelingen: de productie is in de periode 2011-2013 met 15,58 % gedaald.

De ontslagen bij Ford Genk en zijn leveranciers treffen hoofdzakelijk de provincie Limburg, in het noordoosten van België, in het Vlaamse Gewest. De provincie Limburg is een voormalige mijnstreek en de werkgelegenheid is er sterk afhankelijk van de traditionele industrie.

Naar schatting zou de sluiting van Ford Genk, de grootste werkgever in de provincie Limburg, leiden tot een stijging van het werkloosheidspercentage van 1,8 à 2 procentpunten, een daling van het bbp van 2,6 à 2,9 % en een potentiële daling van de arbeidsproductiviteit van 10,9 %. Bovendien is het voor de voormalige Ford-werknemers wegens het gebrek aan vacatures en de hoge werkloosheid in de regio erg moeilijk om een nieuwe baan te vinden.

De provincie ontving eerder al EFG-steun voor twee andere gevallen van collectief ontslag, namelijk de eerste golf ontslagen bij Ford Genk in 2013 en daarvoor de ontslagen in de textielsector.

Het openstellen van de handel voor de rest van de wereld houdt in het algemeen voordelen in voor groei en werkgelegenheid, maar kan ook banen kosten, met name in kwetsbare sectoren en onder laaggeschoolde werknemers. Daarom heeft Commissievoorzitter Barroso destijds de oprichting van een fonds voorgesteld om hulp te bieden bij aanpassingen aan de gevolgen van de globalisering. Sinds het EFG in 2007 zijn activiteiten startte, heeft het 136 steunaanvragen ontvangen. De aanvragen betroffen ongeveer 550 miljoen euro en meer dan 128 331 werknemers werden geholpen.

Het EFG wordt tijdens de periode 2014-2020 voortgezet als een uiting van solidariteit in de EU en de werking ervan wordt verder verbeterd. De reikwijdte van het fonds werd uitgebreid om werknemers te ondersteunen die wegens de economische crisis zijn ontslagen, alsook werknemers met een tijdelijk contract, zelfstandigen, en, bij wijze van uitzondering tot het einde van 2017, jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's) en die wonen in regio's die voor het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren (YEI) in aanmerking komen. Er komen maximaal evenveel NEET's als ontslagen werknemers voor ondersteuning in aanmerking.

Meer informatie:

EFG-website

Videospots:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world - The European Globalisation Fund

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

IP/15/5364

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek: