Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café - De Ander in Nederland

In Nederland leven verschillende groepen naast elkaar in plaats van met elkaar. Hoe wordt 'de ander' behandeld in Nederland? Tijdens het Politiek Café stonden integratie en discriminatie centraal.

Op 9 februari 2016 in Studio Dudok waren Zihni Özdil (historicus, hoogleraar en columnist voor de NRC) en Ingrid van Engelshoven (locoburgemeester en wethouder van o.a. onderwijs in Den Haag) te gast.

In de rubriek De Haagse Zeepkist las SP-Kamerlid Michiel van Nispen een column voor.

1.

Hoe wordt 'de ander' behandeld in Nederland?

Özdil schreef het boek Nederland mijn Vaderland waarin hij betoogt dat de Nederlandse cultuur ‘het andere’ van oudsher tolereert in plaats van accepteert. Volgens Özdil heeft dit een samenleving opgeleverd waarin verschillende groepen naast elkaar leven in plaats van met elkaar. Omdat de samenleving is ingericht op de standaard ‘blanke Nederlander’ krijgen niet alle groepen dezelfde kansen. Dit institutioneel racisme wordt in Nederland nauwelijks erkend of besproken. Premier Rutte vindt bijvoorbeeld dat wie zich gediscrimineerd voelt, zich moet ‘invechten’ op de arbeidsmarkt. Van Engelshoven vertelde wat lokale bestuurders volgens haar moeten doen om segregatie tegen te gaan en integratie te bevorderen.

Als de samenleving Marokkaanse en Turkse Nederlanders die al generaties deel uitmaken van Nederland niet accepteert, hoe moet dat dan met de volgende groep ‘anderen’? Op de vlucht voor oorlog, terrorisme en economische malaise hopen grote groepen asielzoekers ook in Nederland een thuis te vinden. Wat is hun toekomst?

Het Politiek Café werd geleid door Joost de Vries en Arjen de Wit.

2.

Foto-impressie

De Ander in Nederland
De Ander in Nederland
De Ander in Nederland
De Ander in Nederland
De Ander in Nederland
De Ander in Nederland

3.

Achtergrondinformatie

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.