Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: De bankencrisis voorbij

Euromunten

De bankencrisis is voorbij. Hoe is de bankencultuur veranderd? Moet Nederland haar strenge bonuswetgeving versoepelen of juist niet? In het Politiek Café van 10 oktober 2017 werd de toekomst van de bankenwereld onder de loep genomen.

Sinds het Brexit-referendum van 2016 wordt in Nederland weer veel gesproken over de financiële sector. Want als de Brexit een feit is, zullen veel internationale bankiers Londen wellicht verruilen voor een andere stad binnen de Europese Unie. Hoever moet Den Haag gaan om de banken hierheen te halen? Moet Nederland eigenlijk wel het nieuwe financiële hart van Europa willen zijn? Hoe beïnvloeden politiek en de bankenwereld elkaar?

Wim Boonstra, hoofdeconoom en speciaal adviseur bij de Rabobank, en Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) bespraken de gevolgen van de financiële crisis. De avond stond onder leiding van Astrid Feiter.

1.

Achtergrondinformatie

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort , ProDemos en Filmhuis Den Haag.