Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek Café: Patiëntenbelangen in de zorg

Elk jaar is het weer raak in december: kiezen we wel/geen andere zorgverzekeraar voor het nieuwe jaar? En welke gevolgen heeft dat, nu de zorgverzekeraar meer macht krijgt?

Tijdens het Politiek Café van 8 december 2015 stond de patiënt centraal. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) en Dianda Veldman, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) gingen hierover met elkaar en het publiek in gesprek.

In de rubriek De Haagse Zeepkist las D66-Kamerlid Wassila Hachchi een column voor.

1.

Heb je als patiënt zelf nog wat te zeggen in de zorg?

De zorgverzekeraar mag straks bepalen naar welke specialist je gaat. Voor je persoonsgebonden budget ben je afhankelijk van de regelingen in jouw gemeente. Artsen voelen zich in de wurggreep van zorgverzekeraars en de overheid blijft sleutelen aan de inhoud van het basispakket en de hoogte van het eigen risico.

Dit gaat allemaal over jouw gezondheidszorg. Maar hoeveel invloed heb je als patiënt op de gezondheidszorg? Hoe zit de zorgwereld in elkaar en wie gaat waarover? Kies jij liever voor een goedkope verzekering of voor goede zorg? Moet jouw leefstijl van invloed zijn op de hoogte van jouw zorgpremie? Hoe ziet de toekomst van de zorg eruit?

Het Politiek Café werd geleid door Marcel Bamberg en Joost de Vries.

2.

Achtergrondinformatie

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.