Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Gezamenlijke verklaring van Dijkhoff en Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap

Naar aanleiding van de Europese Raad en voorafgaand aan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 25 februari willen wij onze gezamenlijke vastberadenheid tonen voor een Europese benadering van de vluchtelingencrisis.

Wij onderkennen de druk waaraan de verschillende betrokken landen blootstaan. Wij zijn bezorgd over de ontwikkelingen langs de Balkanroute en de humanitaire crisis die in bepaalde landen, met name Griekenland, kan ontstaan.

Het Nederlandse voorzitterschap van de Raad en de Commissie onderhouden daarom voortdurend contact met de betrokken partijen en de landen in de westelijke Balkan, en we volgen de ontwikkelingen in de regio en op de grond bij de grensovergangen op de voet. Alle betrokken landen hebben echter de verantwoordelijkheid en de verplichting om de Europese regels te respecteren en een eind te maken aan de 'doorwuif-aanpak'. Hierbij moeten de regeringen rekening houden met de gevolgen in de buurlanden.

We roepen alle landen en betrokken partijen langs de route ertoe op de essentiële noodplannen voor te bereiden om de humanitaire noden te kunnen lenigen, zoals opvangcapaciteit. Tegelijkertijd coördineert de Commissie een noodplan om steun te kunnen bieden in geval van een humanitaire crisis, zowel binnen als buiten de EU, en om het grensbeheer beter te coördineren.

Alle lidstaten moeten optreden in een gezamenlijke geest van solidariteit en verantwoordelijkheid, vooral nu er nood is aan eenheid en gemeenschappelijke oplossingen. De Commissie en het voorzitterschap ijveren hiervoor en de EU in haar geheel is bereid om dit te ondersteunen.

STATEMENT/16/395

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail