Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Invloed in Den Haag: aan tafel bij politici en bestuurders

Hoe kom je als onderzoeker te weten wat de relevante beleidsvoornemens zijn? Op welke momenten en op welke plaatsen kun je als onderzoeker invloed hebben? Hoe vertaal je jouw kennis en inzichten naar bestuurders, beleidsmakers en politici? En hoe maak je jezelf als expert bekend bij de media?

Het Montesquieu Instituut verzorgt de cursus ‘Invloed in Den Haag’ om een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en bestuur.

1.

Maatschappelijke impact

Bestuurders, beleidsmakers en politici hebben behoefte aan wetenschappelijke kennis en inzichten om evidence based te kunnen werken. Het ontbreekt hen echter structureel aan tijd om binnen de universiteiten de weg naar de onderzoeker met de juiste kennis en inzichten te vinden.

Tegelijkertijd is het voor onderzoekers belangrijk om maatschappelijke impact te hebben. Bijdragen aan bestuur, beleid en politiek is voor veel onderzoekers een goede mogelijkheid voor maatschappelijke impact. Maar onderzoekers zijn daar niet altijd voor opgeleid.

Na deze cursus hebben deelnemers

 • 1) 
  basisinzicht in hoe Den Haag werkt
 • 2) 
  een plan om invloed in Den Haag te hebben

Het is van belang dat de onderzoeker een concrete casus heeft van een bestuurlijk/politiek/beleidsdossier waar hij/zij aan wil bijdragen.

Doelgroep: senior onderzoekers (UD, UHD en hoogleraar) die met hun kennis en inzichten willen bijdragen aan bestuur, beleid en politiek in en rond het Binnenhof. De voertaal van de cursus is Nederlands.

2.

Programma

Dit is een kleinschalige cursus (maximaal 9 deelnemers) die aansluit op de persoonlijke doelen van de deelnemer. De cursus bestaat uit twee dagdelen en begint met een intake gesprek.

De eerste bijeenkomst is een introductie met daarin:

 • introductie valorisatie
 • introductie in Den Haag: hoe werkt Den Haag, bij wie moet je zijn en waar moet je op letten?
 • basistraining media / communicatie: hoe kom je in de krant, hoe ga je om met journalisten, hoe schrijf je een goed, leesbaar artikel?

Tijdens de eerste ochtend geeft communicatieadviseur in Den Haag Jan Schinkelshoek deelnemers een praktische training. Welke mogelijkheden zijn er om in te spelen op de actualiteit en hoe breng je je onderzoeksresultaten onder de aandacht bij politici en bestuurders? Uitkomst van deze bijeenkomst is een eerste plan om invloed in Den Haag te hebben op het door de deelnemer geselecteerde dossier.

In de 2e bijeenkomst gaan deelnemers aan de slag met hun plan om invloed te hebben in Den Haag.

De tweede bijeenkomst is een terugkoppeling van ervaringen met daarin:

 • feedback op opdrachten
 • inzicht in het politiek-publicitaire complex: hoe werkt het, hoe krijg je aandacht?
 • afsluiting met lunch in perscentrum Nieuwspoort

De totale werkdruk is 16 uur, inclusief introductiegesprek, aanwezigheid, opdrachten, lunch in Nieuwspoort en het leggen van contacten in Den Haag.

3.

Inschrijving, data en locatie

Deelnemers kunnen zich aanmelden via info@montesquieu-instituut.nl onder vermelding van ‘Invloed in Den Haag.’ Er is ruimte voor minimaal 4 en maximaal 9 deelnemers. Selectie gaat op basis van volgorde van aanmelding per e-mail. Bij meer dan 9 aanmeldingen bestaat de mogelijkheid om een tweede cursus te organiseren.

Data

De cursus wordt gegeven in het najaar van 2017.

4.

Kosten

Aan deze cursus zijn kosten verbonden. Dit is incl. de aanwezigheid van een externe docent, lunch bij Nieuwspoort en gebruik Monitoren. De kosten bedragen € 1075,-.

5.

Cursusleiders

Het Montesquieu Instituut streeft ernaar wetenschappelijke kennis op het juiste moment in de juiste vorm via de juiste personen onder handbereik van de samenleving te brengen.

Jan Schinkelshoek is communicatieadviseur in Den Haag en heeft een lange loopbaan ‘rond het Binnenhof’ achter de rug: politiek verslaggever (Het Reformatorisch Dagblad, Haagsche Courant), hoofd voorlichting van het CDA, campagneleider van Ruud Lubbers, directeur voorlichting van het Ministerie van Justitie, algemeen hoofdredacteur van de Haagsche Courant/Sijthoff Pers, directeur communicatie van de Rabo Groep en Tweede Kamerlid (CDA). Heeft samen met zijn oud-collega Gert Jan Verhoog een eigen communicatiebureau - op steenworp afstand van het Binnenhof. Van daaruit adviseert hij een groot aantal uiteenlopende bedrijven, instellingen en organisaties.

6.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Montesquieu Instituut via info@montesquieu-instituut.nl