Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek café: Europa’s nieuwe strijd

Het Politiek Café van 11 oktober 2016 ging over een socialer Europa. Zowel linkse als rechtse politici willen een socialer Europa. Maar wat ze daarmee bedoelen, verschilt nogal. Betekent een socialer Europa ook meer bevoegdheden voor Brussel? Is het houdbaar om meer samenwerking op sociaal gebied tussen lidstaten na te streven als eurosceptische politici aan populariteit winnen? Hoe staan burgers tegenover solidariteit tussen landen binnen de Europese Unie?

Hoogleraar Frank Vandenbroucke (UvA) en onderzoeker en Eerste Kamerlid voor de Socialistische Partij (SP) Bastiaan van Apeldoorn bespraken deze onderwerpen in het Politiek Café over Europa’s nieuwe strijd. Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) las een column voor.

1.

Achtergrondinformatie

Het Politiek Café is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.