Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

VMS Debat: Handelsverdrag CETA met o.a. Europarlementariër Marietje Schaake, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 oktober 2016 20:00
plaats Den Haag
locatie Cafe Schlemmer Lange Houtstraat 17, 2511 CV Den Haag Toon locatie
aanwezigen M.R. (Marietje) Schaake e.a.
organisatie Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS)

Debat over de zorgen die er bestaan over bilaterale vrijhandel tussen Europa en andere landen in het algemeen en CETA in het bijzonder.

Het debat staat onder leiding van Doutje Lettinga.

Welke zorgen bestaan er over bilaterale vrijhandel tussen Europa en andere landen in het algemeen en CETA in het bijzonder? Zijn die zorgen terecht of ongegrond? En zo ja, welke politieke keuzes en consequenties zouden daar aan verbonden moeten worden bijvoorbeeld m.b.t. consumentenbescherming, milieu- en voedselveiligheid, en de machtsverhoudingen tussen Europa, Canada of de zogenaamde ‘BRIC-landen’? Deze avond staat in het kader van het zoek naar antwoorden op die vragen door sceptici en voorstanders van CETA (en in meer algemene zin: van bilaterale handelsverdragen) met elkaar de dialoog laten aangaan. De Van Mierlo Stichting wil zo ook leden van D66 en anderen de gelegenheid bieden hun zorgen over dit handelsverdrag en de potentiële gevolgen ervan geadresseerd te zien, voordat het Europees Parlement in december of januari overgaat tot stemming over het handelsverdrag. Europarlementariër Marietje Schaake zal deelnemen aan dit debat.

10 oktober

19.30uur - 22.00uur

Cafe Schlemmer

Lange Houtstraat 17, 2511 CV Den Haag, Nederland.

Meer binnen dit thema

Europa: onze stem in de wereld

Een sterk Europa kan een vuist maken tussen machtsblokken als de Verenigde Staten, Rusland en China. Onze invloed wordt groter als we namens 500 miljoen Europeanen met een stem spreken. Europa heeft een keuze. Laten we ons uiteen spelen of gaan we gezamenlijk de uitdagingen van de 21e eeuw aan?


1.

Meer over...