Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Minimum aantal aanbieders bij aanbesteding OV

Foto Flickr/ harry_nl

De PvdA pleit voor een minimumnorm voor het aantal aanbieders bij een aanbesteding in het openbaar vervoer. In Nederland doen aan die aanbestedingen nauwelijks nog partijen mee: aan de laatste twaalf aanbestedingen voor een zogetehen concessie in een ov-regio deden in zeven gevallen slechts één of twee partijen mee. Zonder concurrentie geen marktwerking, je krijgt dan een marktmonopolie en dat is rampzalig voor de reiziger. Ik wil daarom van de minister van Infrastructuur weten of zij zo'n minimumnorm wil instellen.

De PvdA wil dat bij elke aanbesteding waarvoor niet meer dan twee aanbieders inschrijven voortaan altijd een onderzoek volgt door de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

De PvdA vreest verder dat de kennis bij provincies en stadsregio’s niet voldoende is om goed partij te kunnen bieden namens de reiziger. Zo’n aanbesteding vindt eens in de tien jaar plaats en dus is het kennisverlies enorm. De overheid is zo meestal geen partij voor de Arriva’s en Veolia’s van deze wereld, voor wie inschrijven dagelijkse kost is.

Dure consultants hoppen nu van concessie naar concessie om decentrale overheden te adviseren. Van kennisopbouw bij opdrachtgevers met concessies die maar eens in de tien jaar worden gegeven kan dus slechts beperkt sprake zijn.

Het is van groot belang dat dit kennistekort wordt weggewerkt. Informatievoorziening en transparantie rond biedingen en de kwaliteit van het openbaar vervoer is essentieel. Maar deze ontbreekt of is slechts in partjes beschikbaar.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil daarom dat er landelijk inzicht komt in de gevolgen die al deze concessies hebben voor de reiziger. In die rapportage moet overzicht worden gegeven van de prijsvorming, het aanbod van ritten en de reisduur van ritten, de sociale veiligheid en inzicht in de aantallen en achtergronden van de biedende partijen.

De reiziger kan al niet kiezen bij wie hij bij de bushalte instapt. De reiziger is nu te veel afhankelijk van vervoerders en ambtenaren. De PvdA wil daarom de informatievoorziening in het belang van de reiziger sterk verbeteren.